Utveckling av styrsystem

På uppdrag av Atlas Copco Rock Drills AB. Delta i utvecklingsarbete av styrsystem för borriggar


Reservkraft Yxe Herrgård

På uppdrag av Yxe Herrgård. Byte av styrsystem reservelverk.


Förlängning av kontrakt med ESAB

På uppdrag av ESAB AB. 9 månaders förlängning och utökade arbetsuppgifter.


Medicinsk utrustning

Astra Zeneca. Byte av styrsystem samt ny funktionalliet i utrustning för fyllning av substans.


Ackumulatortank Lindesberg

På uppdrag av Linde Energi AB Fjärrvärme. Styrning av ackumulatortank.


Fjärrvärmecentral Lindesberg

På uppdrag av Linde Energi AB Fjärrvärme. Styrning av tryckstegringspumpar och värmepanna.


Programutveckling inbyggt system

På uppdrag av ESAB AB Standard Equipment R&D. Programmering och projektledning vid produktutveckling.


Algoritm automatisk fogföljning

På uppdrag av ESAB AB Automation. Implementering av algoritm för automatisk fogföljning.


Strategi för PLC-projekt

På uppdrag av ESAB AB Automation. Öka andelen återanvänd kod i PLC-projekt.


Fjärrvärmecentral Vedevåg

På uppdrag av Linde Energi AB Fjärrvärme. Styrning av tryckstegringspumpar och värmepanna.


Panncentral Hagaberg

På uppdrag av Linde Energi AB Fjärrvärme. Styrning av tryckstegringspumpar och värmepannor.


Kraftstation Vedevåg

På uppdrag av Linde Energi AB Elproduktion. Byte av PLC från Mitsubishi F1 tilll Mitsubishi FX3U.


Pendlingsrörelse på svetsmaskin

På uppdrag av ESAB AB Automation. Ny funktionalitet införd i automatisk svetsmaskin med pendlande svetsrörelse.