Kraftstation Vedevåg

Bakgrund

Vedevågs kraftstation i Arbogaån byggdes ursprungligen på 1920-talet av Wedevågs bruk. Lindesbergs Energi övertog den 1980 och genomförde under 1988 en totalrenovering. Två av de tre turbinerna ersattes med dränkbara turbingeneratorer från Flygt. Ombyggnaden innebar även att en automatisk styrning med Mitsubishi F1 system infördes. Även fjärrstyrning av anläggningen möjliggjordes.

Anläggningen har en fallhöjd på 5,3m och klarar maximalt flöde 23,4m3/s vilket motsvarar en effekt på 964kW.

Linde Energi vill säkerställa anläggningens fortsatta drift genom att byta ut styrsystem och se över styrprogram.


Inblandade

Erik Löfroth och Peter Lindgren (Linde Energi AB) har kunskap om kraftstationen och idéer för hur styrningen bör förändras. Mats Johansson (Acromata AB) och Henrik Andersson (Can3con) har anlitats för att hjälpa till med arbetet.


Projektbeskrivning

Projekt består av följande:

 • Gammalt styrsystem Mitsubishi F1 byts ut mot nytt styrsystem Mitsubishi FX3U.
 • Program flyttas från utvecklingsmiljö Melsec Medoc till GX IEC Developer.
 • Extern regulator för reglering av turbin flyttas in i program.
 • Externa timers flyttas in i program.
 • Tidigare oklara förreglingar reds ut vilket är möjligt när programmet kan monitoreras.
 • Styrning uppgraderas med nya funktioner för mjukare in och urkoppling av turbiner.
 • Fjärrprogrammering av systemet möjliggörs med hjälpa av ny IP-modul.

Genomförande

 1. Befintligt program laddas upp ur F1 systemet.
 2. Programmet konverteras från Melsec Medoc (IL) till GX IEC Developer (Ladder) med hjälp av Beijer Electronics konverteringsprogramvara.
 3. IO-lista ifrån äldre pappersdokumentation skannas och konverteras från pdf till text med hjälp av ett OCR-verktyg.
 4. Program och dokumentation sammanförs och införs i GX IEC Developer. Vissa bitar av programmet skrivs om för att bättre funktioner finns att tillgå i FX3U jämfört med F1.
 5. Systemet driftsätts.
 6. Beijer Electronics funktionsblock ”Simple PID” införs i program som ersätter tidigare extern regulator.

Länkar