Strategi för PLC-projekt

Bakgrund

ESABs Automationsavdelning konstruerar och tillverkar anläggningar för automatisk svetsning. Verksamheten bedrivs i flera segment. Produktspektrum sträcker sig från standardiserade produkter som tillverkas på löpandeband till anläggningar som tillverkas i ett exemplar direkt mot slutkund.
Kundanpassningar utförs ofta med hjälp av PLC.
För att förkorta utvecklingstider och idrifttagning önskar ESAB att öka andelen återanvändbara moduler i sina programbibliotek.


Inblandade

ESAB Automationsavdelning och Henrik Andersson (can3con).


Projektbeskrivning

Can3con har en rådgivande roll med uppgift att:

  • Med utgångspunkt i ESABs befintliga PLC-kod hitta lämpliga programblock som kan paketeras och återanvändas i flera olika produkter
  • Definiera hur dessa programbibliotek ska skrivas, dokumenteras och versionshanteras för att lättare kunna återanvändas
  • Identifiera arbetssätt för hur arbetet med programbibliotek ska införas i organisationen och bli beständigt

Länkar