Ackumulator Lindesberg

Bakgrund

Fjärrvärmenätet i Lindesberg förses med energi i form av spillvärme och bioenergi från Korsnäs Frövi. Linde Energi investerar i en ackumulatortank för att minska förbrukningen av fossila bränslen. Värme sparas i tanken från perioder med god tillgång och låg förbrukning, till perioder med låg tillgång eller hög förbrukning.


Ackumulatortanken är 46m hög och rymmer 5600 kubikmeter.


Inblandade

FVB konstruerar och dimensionerar systemet. Håkan Ohlsson (Linde Energi) är fjärrvärmechef med flerårig erfarenhet från processindustri. Fredrik Jansson (Linde Energi) har stort driftkunnande och ligger bakom många funktioner som implementerats för att integrera ackumulatorn till Linde Energis fjärrvärmesystem. Anders Jansson ansvarar för installation. Mats Johansson (Acromata) deltar vid integration och driftsättning. Henrik Andersson (Can3con) utgår från FVBs funktionsbeskrivning och gör kompletteringar för att anpassa styrningen till Linde Energis förutsättningar.


Projektbeskrivning

Projekt består av följande:

  • Regulatorer för att fylla och tömma ackumulatorn.
  • Säkerhetssystem för tryck och temperaturstyrning
  • Sekvenser som på ett säkert sätt byter driftmod för ackumulatorn
  • Provning och driftsättning.

Genomförande

  1. Befintligt styrprogram för fjärrvärmecentral Lindesberg utökas med funktionallitet från FVBs funktionsbeskrivning.
  2. För att minimera driftstopp provas kommunikation med FIX före driftsättning
  3. Systemet provkörs innan tank vattenfylls.
  4. Driftsättning och kompletteringar utförs.

Länkar