Förlängning av kontrakt med ESAB AB

Bakgrund

ESAB Standard Equipment R&D utvecklar svetsmaskiner med tillhörande kringutrustning. Svetsmaskin och svetsprocess styrs ofta med hjälp av mikrodatorteknik.

ESAB AB har varit nöjd med det arbete som utförts under ordinare kontraktsperiod (9 månader). Man har därför beslutat att förlänga kontraktet i två omgångar. Första förlängning var 6 månader, därefter ytterliggare 3 månader.


Inblandade

Inblandade i projektet är ESAB Standard Equipments egen personal och konsulter. Henrik Andersson (can3con) deltar i utveckling av styrprogram, skriver specifikationer och arbetar som delprojektledare.


Projektbeskrivning

Projekt består av följande:

  • Projektet spänner över 9 månader heltid
  • Utveckling av mjukvara för mikrodator. ESAB arbetar med moderna programutvecklingsmetoder, UML, automatgenerering av kod mm

Länkar