Programutveckling inbyggt system

Bakgrund

ESAB Standard Equipment R&D utvecklar svetsmaskiner med tillhörande kringutrustning. Svetsmaskin och svetsprocess styrs ofta med hjälp av mikrodatorteknik.
Detta projekt innebär utveckling av en svetsmaskin. Beroende på sekretess kan inget mer om produkten avslöjas.


Inblandade

Inblandade i projektet är ESAB Standard Equipments egen personal och konsulter. Henrik Andersson (can3con) deltar i utveckling av styrprogram, skriver specifikationer och arbetar som delprojektledare.


Projektbeskrivning

Projekt består av följande:

  • Projektet spänner över 9 månader heltid
  • Utveckling av mjukvara för mikrodator. ESAB arbetar med moderna programutvecklingsmetoder, UML, automatgenerering av kod mm

Länkar