Byte styrsystem reservkraft Yxe Herrgård

Bakgrund

På Yxe Herrgård bedrivs vård för psykiskt funktionshindrade och personer med missbruksproblematik. Elektrisk kraft är väsentlig för att verksamheten ska fungera.
Åtgärd behövs efter att åskoväder slagit ut reservelverkets styrdator.


Inblandade

Per-Arne Eriksson (Yxe Herrgård) kontaktperson på Yxe Herrgård. Carl-Göran Hagelin (CG Hagelin Konsult AB) har mångårig erfarenhet av reservkraft och bidrar med ett programförslag på papper. Henrik Andersson (can3con) inför programmet i PLC-system


Projektbeskrivning

Projekt består av följande:

  • Program införs i Mitsubishi FX PLC-system
  • Driftsättning och provning på plats

Länkar