Panncentral Hagaberg

Bakgrund

Kopierat från Linde Energis hemsida
"Linde Energi AB producerar och distribuerar fjärrvärme i centralorterna Lindesberg, Frövi och Vedevåg. Den årliga värmeproduktionen uppgår för närvarande till 100 GWh. Värmen levereras till c:a 4 500 lägenheter, skolor, industrier och offentliga byggnader. Värmen består till 95 % av spillvärme och bioenergi från Korsnäs Frövi. Under årets kallaste perioder används olja för att höja temperaturen på spillvärmen till rätt nivå. När samarbetet med Korsnäs Frövi inleddes 1998 minskade Linde Energis förbrukning av fossila bränslen med 2900 ton gasol och 2550 kubikmeter olja. Det innebar att utsläppen i Lindesberg minskade med 15 200 ton växthusgas och 17 ton kväveoxider. Dessutom minskade elförbrukningen med 11 000 000 kWh när vår värmepump stängdes av, vilket motsvarar elförbrukningen till 550 villor."

Hagaberg är en satellitanläggning för tryckstegring och tillskottsvärme i Linde Energis fjärrvärmesystem. Anläggningen innehåller tryckstegringspumpar som införts för att kunna tillgodose en nyansluten avlägsen kund med värme. Dessutom finns två stycken pannor för tillskottsvärme som kan användas när inte spillvärme från Korsnäs Frövi är tillgänglig.

Med tanke på fjärrvärmens positiva miljöpåverkan känns det extra bra att få hjälpa till med styrning av fjärrvärmeanläggning Hagaberg.


Inblandade

Bernt Eriksson (Linde Energi) har flerårig erfarenhet av fjärrvärme. Fredrik Jansson (Linde Energi) tillför moderna idéer för hur anläggningen kan regleras. Mats Johansson (Acromata) har designat styrprogram som är i drift i dag i Linde Energis fjärrvärmeanläggningar. Henrik Andersson (Can3con) sammanför kunskaper från Bernt, Fredrik och Mats och skriver program på modern plattform GX IEC Developer.


Projektbeskrivning

Projekt består av följande:

  • Reglering av 4st reglerdriftfall som Hagaberg kan anta gentemot övrigt fjärrvärmenät.
  • Design av generella funktionsblock för pumpstyrning, reglering, larmhantering mm.
  • Dokumentation av funktionsblock.
  • Provning och driftsättning.

Genomförande

  1. Funktionsblock för fjärrvärmefunktioner som inte redan finns i Beijer Electronics utbud skrivs.
  2. Funktionsblock testas med hjälp av simuleringsverktyck i GX IEC Developer och koppling mot OPC.
  3. Funktionsblock dokumenteras och dokumentation konverteras till ”.chm”-filer så att dokumentation kan länkas till funktionsblock i GX IEC.
  4. Funktionsblock och dokumentation sammanförs till ett bibliotek som kan användas till fler tillämpningar på Linde Energi.
  5. Funktionsblock inför i program för Hagaberg
  6. Driftsättning och provning

Länkar