Algoritm för automatisk fogföljning

Bakgrund

Information hämtad från informationstidsskrift ESAB-NYTT nr 2 | 2010.
ESABs system ABW (Adaptive Butt Welding) möjliggör automatisk svetsning från början till slut av djupa svetsfogar. Systemet kan med hjälp av laser och kamerateknik mäta svetsfog och justera åkhastighet, svetsström, fogbredd och strängläggning för att uppnå önskad tvärsnittsarea.


Inblandade

Projektet har utförts som ett samarbete mellan Optronic och ESABs automationavdelning. Optronic har bidragit med integrerad avancerad laser och kamerateknologi. ESAB har integrerat systemet med ESABs svetsutrustning och tillfört mjukvara för adaptiva funktioner. Henrik Andersson (Can3con) har med utgångspunkt från matematisk modell skrivit program för att tolka kameradata. Programmet är skrivet med hänsyn till kamerahårdvarans förutsättningar.


Projektbeskrivning

Projekt består av följande:

  • Tolka matematisk modell för kameradata
  • Skriva C++ program för att översätta kamerans skur av mätpunkter till information som svetsmaskinen kan styra efter

Länkar