Acromata AB

Mats Johansson entreprenör verksam som automationskonsult med eget vattenkraftverk och delägare i Ukrainskt jordbruk.

Acromata AB


Karlskoga Automation AB

Karlskoga Automation konstruerar och levererar allt från nyckelfärdiga anläggningar till ombyggnad och moderniseringar av redan befintliga system.

Karlskoga Automation AB


MBSE AB

Anders Häll driver konsultverksamhet med specialisering på modelbaserad systemutveckling (Model Based System Engineering). På senare tid har han även utökat verksamheten till att inkludera hästsport.

MBSE AB


Zetiq Development AB

Teknikkonsultföretag verksamt inom elektornik, mjukvaruutveckling och produktion. En av företagets huvudnischer är att bygga system inom tröghetsmätningar, så kallade IMU-system (Inertial Measurement Unit).

Zetiq Development AB